Rekrtutacja

Zapisy dzieci do przedszkola  EKO-JUNIOR trwają cały rok kalendarzowy. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest wypełnienie przez rodziców Formularza Zgłoszeniowego, wpłata wpisowego oraz zawarcie Umowy.

Dzieci są przyjmowane z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo ma rodzeństwo dzieci uczęszczających do placówki. Prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na naszej stronie lub przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: biuro@217.182.193.240

Loading ...